OBECNÉ INFORMACE

 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.
 • Všichni závodníci musí být plavci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Ceny vítězům jsou předávány pouze v den závodu po jeho ukončení. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na internetových stránkách a facebookovém profilu akce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace je možná pouze formou přihlašovacího formuláře, nebo dodatečně na místě.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný a nelze ho převést na jinou osobu.
 • O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 14 dní před závodem na email pořadatele.
 • V případě včasného doručení žádosti o stornování registrace vrátí pořadatel závodníkovi startovní poplatek snížený o administrativní poplatek, který činí 50 Kč.
 • Při podání žádosti o stornování registrace po výše uvedeném termínu již nebude refundace startovního poplatku provedena. Poplatek propadá bez náhrady pořadateli.
 • Objednávky nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření jsou automaticky zrušeny.
 • Objednané tílko nelze dodatečně stornovat ani měnit jeho velikost. Tílko lze vyzvednout pouze v den závodu, a to ve stanu prezence. Poté, co Vám bude doručena zpráva, že je startovné připsáno na náš účet, zašlete na email registrace@magorrace.cz zprávu a uveďte v ní Vám přidělené registrační číslo a velikost vámi požadovaného tílka.
Facebook
YouTube