Kategorie a startovné

Vzhledem k rovnoprávnosti mužů a žen u nás kategorie nehledejte. Účelem závodu není vyhrát, ale překonat sebe sama a dostat se do cíle ve zdraví. Samozřejmě očekáváme, že každý muž na trati se bude chovat jako gentleman.

Každý řádně zaregistrovaný účastník obdrží tílko MagorRace a čelenku. V případě, že se dostanete do cíle… obdržíte medaili daného závodu.

 • ÚSTECKÝ MAGOR
 • 444,-
 • ÚSTECKÝ NOČNÍ MAGOR
 • 444,-
 • DĚTSKÝ MAGORÁČEK
 • 222,-
 • Závodník se po dobu závodu se musí pohybovat

  pouze po vyznačené trati. V opačném případě bude diskvalifikován.

 • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu

  rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.

 • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník

  požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.

 • Závodníci startují hromadně

  Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu bude diskvalifikován.

 • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle

  musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.

Užitečné informace

Doporučujeme sportovní rukavice, pevnou obuv a oblečení, které můžete po absolvování závodu postrádat.
Ideální je také oděv s názvy nebo logy vysílací organizace. Čisté oblečení na převlečení s sebou.

Organizátor závodníkům důrazně doporučuje použít ochranné pomůcky (přilba, rukavice, pevná obuv, chrániče kloubů, páteře apod.)
a nechává na každém závodníkovi zvážení výše osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije.
Dále organizátor doporučuje připojistit se před závodem pro případ úrazu.

Facebook
YouTube